TABASALU HARIDUSLINNAK

Tabasalu hariduslinnak on unikaalne õpikeskkond, kus on ühendatud kaasaegne ja kõrgetasemeline õppetöö erakordselt mitmekülgse huviharidusega. Alusta oma avastusretke siit!

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON: Eesti parim piirkonnakool
Tabasalu Ühisgümnaasiumis on loodud kõik eeldused, et realistlikult ja kestvalt püüelda Eesti parimaks (õpitulemused ja koolirõõm) piirkonnakooliks olemise poole.
MISSIOON: Õpilase arengu toetamine
Eranditult kõik tegevused meie majas peavad otseselt või kaudselt toetama õpilase arengut.
VÄÄRTUSED: Haritus ja kultuursus
Haritus – Lapsevanema õigustatud ootus koolile on koolipoolne tugi, tagamaks lapsele enesearendamise osas huvi teket ja hea hariduse kättesaadavust, mis kulmineerub haritusega.

Kultuursus – Kool peab tagama kogukonna/ühiskonna väärtuste edasikandmist, mille tulemusel lapsest sirgub tugev ühiskonna osa, teisisõnu kool panustab lapse kultuurilisse arengusse (väärtused, hoiakud, koostöövõime).