Gümnaasium

Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnaasium

Gümnaasiumis õppimise võimalust hinnatakse sellepärast, et see avab uksed kõrget kvalifikatsiooni eeldavate püüdluste realiseerimiseks. Tabasalu Ühisgümnaasiumis suudame õpilastele pakkuda maailma mastaabis ülimalt kõrgel tasemel haridust ning seda keskkonnas, mis on kodule lähedal ning kus on rohkelt võimalusi ka huviharidusega tegelemiseks.

Gümnaasiumiõpe

Gümnaasiumiharidus Eestis on Euroopa kõige kõrgemal tasemel (1/44st) ning maailmas kolmandal kohal (3/195st). See tähendab seda, et riiklik õppekava, mille järgselt kõigis Eesti gümnaasiumides õpetatakse on terves maailmas ülimalt kõrge konkurentsivõimega.

Seda kui edukalt meie riigi gümnaasiumid seda Euroopa parimat õppekava edasi annavad on Eestis ajalooliselt võrreldud peamiselt läbi gümnaasiumi lõpueksamite tulemuste.

Ainuüksi viimasel (2017/2018 õa) õppeaastal saavutati meie kooli õpilaste poolt maksimumpunkte (100p/100st) kõigil kolmel riigieksamil. Samuti on meie kooli õpilased viimase kolme aasta jooksul näidanud ka kollektiivselt üha paranevaid tulemusi, mis annab tunnistust aina tugevamast õppekasvatustööst meie koolis:

Kõige selle tulemusena on ka meie kool tervikuna tõusnud Eesti gümnaasiumite keskmiselt tasemelt tänaseks esimese 20% hulka.


Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimine annab kõigile meie õpilastele võimaluse saada maailma kõrgeimal tasemel gümnaasiumiharidust ning seeläbi avada just neid uksi oma tulevikuteel, millest õpilane ise unistab. Olgu selleks näidetena edasiõppimine Oxfordis, Cambridges, Harvardis, MIT-s või siinsamas Eestis meie kõrgkoolide tihedaimate konkurssidega aladel nagu Tartu Ülikooli õigus, majandus või TalTechi ärindus või IT.


Õppesuunad

Lisaks riiklikule õppekavale on Tabasalu Ühisgümnaasiumis võimalik õpilastel keskenduda kahele süvendatud õppega õppesuunale:

Kunst ja keeled
Inglise keele väljendusoskus
British studies
Vene ja prantsuse keel
Kunstiajalugu
Tarbekunst


Matemaatika ja ettevõtlus
Lai matemaatika (14 kursust)
Joonestamine
IT-alused programmeerimine
Business English
Äriplaan, õpilasfirma loomine, sise- ja välisturgKodulähesus


Distants Tabasalust Tallinna

Õpilased, kes kaaluvad Tallinna kesklinna koolidesse astumist peaksid oma otsuse tegemisel kindlasti arvestama ka seda, et igapäevane teekond kesklinna kooli on Tabasalust 13,4 kilomeetrit, mis tähendab ilma ummikuteta 41 minuti pikkust bussisõitu. Sinna juurde tuleb arvestada ka bussipeatusesse minek, bussi ootamine, võimalikud ummikud ning kesklinnas veel kooli minemine, mis tegelikkuses teevad selle teekonna vähemalt tunni aja pikkuseks. Edasi-tagasi tähendab see igapäevaselt kahetunnilist ajakulu.

See on kaks tundi igast päevas, mida võiks paigutada alates iseseisvatest õpingutest kuni huvitegevuste ja harrastustega tegelemisele ning sõpradega ajaveetmisele. 16st ärkvel oldud tunnist päevas on see arvestatav igapäevane 12,5% ajakulu.

Meie kogemus näitab üheselt, et õpilased, kes on otsustanud seda sama aega kasutada selleks, et kesklinna asemel oma kodukoolis pühendunult panustada iseenda õpingutesse saavutavad vähemalt samaväärseid, kuid enamasti paremini oma eesmärke õppetöös ning lisaks omavad ka rohkem aega sõpradele ja hobidele.

Õpilaste tagasiside

Usutlused Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilastega


Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Marilise Seppel

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimise kasuks?
Kodulähedane kool, kus olin juba mitmeid aastaid õppinud ning sellepärast tundus hea ja mugav valik.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen küll rahul. Siin on hea koolisöök, tuttavad õpetajad ja toredad klassikaaslased. Mulle meeldib, et meie kooli uuendatakse pidevalt s.t käime ajaga kaasas. Digilahendusi kasutatakse tundides aina tihedamini nagu tahvelarvutid ja internetikeskkonnad. Üha enam pühendatakse tähelepanu õpilaste õppimises õnnestumisele. Kooli aina paremad tulemused räägivad enda eest, julgen soovitada!

Gustav Adolfi Gümnaasiumist

Valdo Vahermäe

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Tabasalu Ühisgümnaasium oli kodule lähemal kui endine kool. Täiega meeldivad ka siinsed sportimisvõimalused, näiteks jõusaal on kohe ukse taga.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Ma olen väga rahul oma otsusega. Olen ka ise teistele rääkinud, et see oli nagu elus uue lehekülje pööramine, sest näiteks võrreldes oma endise kooliga, see klass ja õpilased ning kool üldiselt võtsid mind kohe nagu pere liikmeks. Eriti pani imestama see, et ma arvasin, et sisseelamiseks läheb ikka nädal või kuu või midagi sellist, aga juba peale esimest aktust teised õpilased tulid rääkima ja võtsid mind kohe omaks.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Anna Ovtšinnikova

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Siin on kodune. Ma teadsin kõiki õpetajaid ja võrreldes Tallinna koolidega siin on kuidagi uudsem. Kasutame palju arvuteid õppetöös ning ka füüsiline keskkond on tehnoloogilisem.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Ma olen oma otsusega väga rahul, sest ma sain siit kätte endale vajaliku hariduse ja veelgi rohkem. Näiteks saan tuua kogemusi ERASMUS programmiga ja õpilasfirmade loomist. Koolis toimunud projektide läbi õppisin videosid tegema ja töötlema ning avastasin selle enda jaoks põneva valdkonna, mida plaanin minna ka edasi õppima.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Johanna Piiber

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Ei õnnestunud pääseda TIK-i, samas olin kuuendast klassist alates juba TÜG-is käinud ning kooliga ära harjunud. Siin olid mul sõbrad ja head õpetajad. Kool oli ka kodule lähedal.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Usun, et kui inimene tahab õppida, siis ta saab õppida igas koolis. Olen oma otsusega rahul, sellepärast, et olen siin tugevamaid sõprussuhteid loonud ja olen rahul hariduse taseme ja õpetajatega. Meeldivad sportimisvõimalused ja kooli üleüldine uuenemine nagu näiteks uued puhkealad ja uus staadion jms. Tegus õpilasesindus on teinud palju häid kooliüritusi. Välisprojektis osalemise kogemus avardas samuti silmaringi.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Rasmus Kalep

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Ma ei soovinud linnakoolis käimisega kaasnevat lisapinget, mis takistaks mul enda hobidega tegelemist. Kuna kool on kodu lähedal, siis mulle jääb palju rohkem aega enda asjadega tegeleda.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen rahul, sest olen edukalt gümnaasiumit lõpetamas ning olen saanud püüelda oma unistuste poole. Sain kogeda Ameerikas kõrgetasemelist ettevõtlusprogrammi (BAFF Leadership Academy), olen saanud teha õpilasfirmasid, osaleda õpilasesinduse töös ja tegeleda muusikaga, mis on mulle südamelähedane. Minu kogemus näitab, et siin koolis saab väga edukalt oma unistuste poole püüelda ning neid ellu viia.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Lola Mopper

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Kuna kool on kodu lähedal ja siin on minu sõpruskond. Ma arvan, et see on hea kool ja seetõttu ka hea valik.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Jah, ma olen rahul. Mulle meeldivad selle kooli õpetajad. Sain kunst- ja keeled õppesuuna näol valida ennast huvitava programmi. Kunsti õpetatakse huvitavalt ja võõrkeelte õpetajad on väga head.

Tallinna 32. Keskkoolist

Hugo Pihl

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Minu arvates on siin ühed Eesti parimad sportimisvõimalused kooli kohta. Lisaks on mul siin palju sõpru ja elan koolile lähedal. Kuigi oli võimalus jätkata ka oma koolis, siis igapäevane koolitee pikkus oli väga oluliseks põhjuseks.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Kusjuures olen väga rahul. Meil on väga sõbralik seltskond ning teeme palju asju ka kooliväliselt koos. Eriliseks teeb selle just see, et erinevad suured suhtlusringkonnad käivad omavahel tihedalt läbi. Põhjused, miks siia tulin, olid samuti õiged. Võrreldes linnakooliga on siin koolitoit täiesti imeline. Ikka täiesti teine teema. Õpetajad on konkreetsed ja hea huumoriga ning minu jaoks on eriti tähtis, et ei ole kiuslikkust.

Laagri koolist

Georg Kõpper

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Mu pere soovis, et ma jääksin kodukanti õppima. Kunst ja keeled õppesuund meeldis mulle. Minu jaoks oli ka oluline see, et siin koolis on palju sportimisvõimalusi ja ei pea eraldi linna selleks minema. Kuna olen ka muusikahuviline, siis kooli juures olevad võimalused muusikaga tegelemiseks on väga head.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen väga rahul, sest saan õppida igapäevaselt seda, mis mind huvitab. Eriti meeldib prantsuse keele õppimise võimalus. Samuti saan olla koos sõpradega ja tegeleda spordiga kodu lähedal. Eraldi tooksin välja kooli metsa- jooksu- ja suusaraja, kus sportides on tunne nagu oleksid looduses.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Karoli Kasak

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Olen siin käinud alates esimesest klassist, kool on mulle kodule lähedal ning ma ei tahtnud bussidega kuhugi iga päev sõitma hakata. Ma ei tahtnud lahku minna oma sõpradest, et kuhugi võõrasse kohta minna.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen oma otsusega rahul, sest siin on head õpetajad ja kaasõpilased. Saan peale tunde kohe koju minna ning oma vaba aega veeta. Väga meeldib kooli uuenemine ja digiõpe. Koolisöök on väga hea.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist

Ott Pajumäe

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Ma elan koolile väga lähedal. Mulle üldse ei meeldinud mõte sellest, et peaksin iga päev väga varakult kooli minemise pärast ärkama. Õpetajad on inimlikud, kool on hea ja siin on hea õppida.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen küll. Olen kooliga rahul, suur osa õpilastest on toredad. Mulle väga meeldib minu klass, kus saan teistega korralikult suhelda, sest klassikaaslased on targad ja mõnusa huumoriga inimesed.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumist

Kristjan Viira

Miks otsustasid TÜG-ist ära minna?
Tahtsin midagi uut proovida.

Miks otsustasid tagasi tulla?
Kaugus muutus väsitavaks, sest igapäevane kooli jõudmine võttis üle 40 minuti. Tunnid lõppesid peale kella nelja ning seetõttu jõudsin koju alles viiest. Samuti ei sobinud mulle seal koolis olev arvestuste süsteem, kus iga kuue nädala tagant õppetööd ei toimunud ning selle asemel olid arvestustööd.

Kuidas sa oled oma otsusega rahul?
Hästi rahul. Mul on siin pikaajalised sõbrad ning kool on kodule lähedal. Samuti meeldib, et õpetajad on tuttavad ja sõbralikud. Ära ei saa unustada ka häid toite.

Arte Gümnaasiumist

Kristjan Sarapu

Miks otsustasid TÜG-ist ära minna?
Kuna mul oli suur soov pürgida elukutseliseks jalgpalluriks, siis Arte gümnaasiumis oli loodud selle jaoks eraldi jalgpalli suunaklass. Seoses oma unistusega tegin ka selle valiku.

Miks otsustasid tagasi tulla?
Arte gümnaasium jäi kaugeks, sest pidin iga päev kooli minema ca 1,5h ja tagasi samamoodi. Ühtlasi hakkasin üha enam tundma, et jalgpall võiks jääda hobiks ning esmatähtis võiks olla haridus ja kooli lähedus kodule. Niimoodi jääb rohkem aega oma hobidega tegelemiseks ja ka koolile.

Miks otsustasid tagasi tulla?
Jah, olen oma valikuga rahul. Kool jääb kodule väga lähedale ja suurem osa sõpradest on samuti siin koolis. Meil on head sportimisvõimalused ja väga meeldivad ka siinsed head õppimistingimused ning see, et kool kogu aeg uueneb ja areneb.

Jakob Westholmi Gümnaasiumist

Marie Johanson

Miks otsustasid Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppimise kasuks?
Paljud tuttavad käisid siin ning kool oli kodule lähedal. Mul on pikaaegne huvi olnud kunstivaldkonna vastu. Kool pakkus “kunst ja keeled” õppesuunda ning kuna ka keelte õppimine mulle meeldib, siis tundus TÜG hea valik.

Kas oled oma otsusega rahul ja miks?
Olen oma otsusega rahul, sest koolielu on väga mitmekesine, toimub palju erinevaid üritusi. Samuti meeldivad väga head sportimisvõimalused, mis võimaldab proovida erinevaid alasid. Koolitoit on väga hea ja õpetajad on mõistlikud.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumist

Aron Salumets

Miks otsustasid TÜG-ist ära minna?
Olin 9 aastat juba ühes koolis käinud, kõik oli nii koduseks saanud, isegi mugavaks. Tekkis soov proovida midagi uut ja kogeda uusi väljakutseid ning ühtlasi tekkis võimalus minna Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse ja seetõttu otsustasingi proovida.

Miks otsustasid tagasi tulla?
Kuigi algusest peale tundsin, et osad asjad mulle ei sobi, näiteks aatriumi ja korraliku suure söökla puudumine ehk kogu vaba aja veetmine koolis, siis vanemad ikkagi soovitasid veel mõned kuud vaadata. Soov tagasi tulla aina kasvas ning seetõttu lõpuks soovisingi ikkagi kodule lähemale tulla, kus ka õppekeskkond on meeldivam ja klassid väiksemad.

Kuidas sa oled oma otsusega rahul?
Olen täielikult rahul. Siinne õppemetoodika ja TÜG õpetajate hoiakud meeldivad mulle väga. Samuti oli hea jälle kodu lähedal ja oma sõpradega koos olla.

Lisavõimalused

Karjääriõpe

Karjääriõppe eesmärk on luua õpilastes mõistmist, kuidas koolis omandatud teadmisi enda kasuks tulevases elus tööle panna e. seos nn päriseluga. Sellest eesmärgist lähtuvalt viiakse iga-aastaselt läbi erinevaid tegevusi:

- “Tagasi kooli” päeva raames käivad kõikidel klassidel külalislektorid, kes tutvustavad erinevaid erialasid ning jagavad oma praktilisi kogemusi ja teekonda erialani.
- Toimuvad ettevõtete külastused sh nooremate kooliastmete puhul kõigi õpilaste poolt. 7-12 klasside õpilaste jaoks on karjääripäev, mille raames külastatakse erinevaid ettevõtteid (alates suurtest ettevõtetest nagu Radisson Blu hotellid kuni kohalike väike-ettevõteteni nagu Seller).
- Koostöös Eesti Töötukassaga toimuvad 8.-9. klassi õpilastele loengud tööturu teemadel (näiteks: Tööelu sissejuhatus; rahatarkuse töötuba; tööandjate soovitused noortele; ülekantavate oskuste kaardistamine; sissejuhatus töömaailma, eneseanalüüs, karjääri kujunemine).
- 9. ja 12 klassi õpilastele toimuvad individuaalsed karjäärinõustamised, mida viivad läbi Eesti Töötukassa nõustajad.
- Õpilasmessi “Noor Meister” külastamine.
- Kool on liitunud projektiga “Tööle kaasa”, kus 7.-8. ja 10.-11 klassi õpilased veedavad ühe päeva lapsevanema töökohas.
- Lisaks toetab kool seda, et oma tegevusi saaksid tutvustada ettevõtmised, mis pakuvad noortele esimesi praktilisi eneseteostamise võimalusi: Eesti Noorteühenduste Liit, ELSA4Schools, ELSA Estonia, Southwestern Advantage Eesti, BELLNOR, Dream Foundation SA jne.

Riigieksamite ettevalmistamist toetavad kursused

Võrreldes Tallinna õpilastega ei olnud selliseid kursuseid Harku vallas varasemalt kohapeal võimalik saada. Kursuste loomise läbi on tagatud võrdsed võimalused pealinna õpilastega ning vastavatel kursustel on võimalik osaleda oluliselt soodsamalt, kui linnas olevate teenusepakkujate juures.

Rahvusvahelised projektid

Kool on koolitee rikastamiseks toonud õppekava osana sisse järgnevad projektid:
- Erasmus KA1 ja Erasmus KA2. Juba teist perioodi osalevad meie gümnaasiumiõpilased rahvusvahelistes projektides ja külastavad õpilasi välisriikides (2018/2019 õa jooksul : Kreeka, Island, Itaalia, Läti).
- Sharing competencies in entrepreneurial learning projekt - õpilasfirma ja oma toote loomine.
- HerStu- where the past meets the future - õpilased panevad kokku oma kodu lähedal giidituuri ja tutvustavad seda meie riiki külla tulnud partneritele.
- Õpilasfirmad osalevad igal aastal rahvusvahelistel õpilasfirmade laatadel, mis sel aastal toimusid Kristiine ja Rocca al Mare keskuses.

Praktiline ettevõtlusõpe

Ettevõtlussuuna õpilaste õppe kujundamise juures on kaasatud ulatuslikult kooliväliseid osapooli. Meie soov on, et kõik õpilased loovad oma õpilasfirma ja osalevad koolis ja mujal korraldatavatel laatadel ja saavad ennast proovile panna erinevatel ettevõtlusüritustel. Selline lähenemine on õpilaste poolt kõrgelt hinnatud, sest pakub võimalust rakendada teoreetilisi teadmisi ka praktikas.

2018/2019 õa viisime läbi projekti “äriideest teostuseni: TYG48” ja juba teist aastat korraldame koolisisest Ajujaht (koostöös Ajujahi brändiga). Õpilasfirmade arv kasvab iga aastaga nagu ka Ajujahile esitatud ideede arv, mida tänavu oli 58. Samuti osalesid õpilasfirmad aktiivselt erinevate koolide korraldatud laatadel ja väljaspool kooli korraldatud laatadel.

Korraldame kooli ettevõtluspäeva, kuhu külalismüüjatena kutsusume teisi Harjumaa õpilasfirmasid. 2018/2019 õa ettevõtluspäeva juhtisid HEAKi ettevõtluskonsutandid ning noor ettevõtjaid külastas ettevõtlusminister Rene Tammist, kes noortega ärist vestles ning neile ka nõu andis. Samuti on õpilasi külastanud õppeaastal rahandusminister Tõnu Tõniste ning ettevõtlusteemadel käinud esinemas ka Kaja Kallas.

Tuleviku õpikeskkond

TÜG-i õpikeskkond on erakordne oma suusaradade/suusabaasi, metsaraja, ujula/spa, mitmete spordisaalide (lauatennis, squash, jõusaal, idamaine saal, võimlemissaal, akrobaatika ja tantsusaal ning suur spordisaal) ning kõrgel tasemel varustatud klassiruumidega.

2019. aasta seisuga toimub gümnaasiumi klasside õppetöö peahoones, mis hoolimata oma 1986. valmimise aastast on läbimõeldud renoveerimise tsükli läbi jooksvalt kaasajastatud ning kõige kõrgematele õpikeskkonna nõuetele vastav. Ka peahoones on lisatud mugavaid rekreatsioonialasid, koos ligemale 50 diivani, infotahvlite jpm-ga. Seeläbi saame uhkust tunda kõrgetasemelise ja õpilase poole vaatava õppekeskkonna üle.

Peatselt valmiv ülimoodne uus gümnaasiumi õppehoone

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on kavandatud aastaks 2021 avada Tabasalu hariduslinnakus Tabasalu riigigümnaasium (hakkab paiknema otse tänase peahoone kõrval tänasel metsaraja alal).

See tähendab seda, et 2019/2020 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis gümnaasiumiõpet alustavad õpilased lõpetavad oma gümnaasiumiõpingud juba uues riigigümnaasiumi õppehoones. Uus õppehoone muutub Tabasalu hariduslinnaku terviku osaks ning koos uue hoonega muutuvad gümnaasiumiõpilaste õpitingimused maailmaklassi tasemele vastavaks.

Uue õppehoone osaks saab olema uus multifunktsionaalne aula/spordisaal ja maksimaalsel tasemel varustatud klassiruumid, mis võimaldavad kõigi uuenenud õpikäsitluse metoodikate igapäevast rakendamist (grupitööd soodustavad õpipesad, kergesti liigendatav klassimööbel, liitseinad suuremate grupiprojektide läbiviimiseks, täismahus interaktiivsed tahvlid ja digilahendused ning rohkemat käelist tegevust võimaldav õpivara).

Riigigümnaasiumi hoone (Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg arhitektuuribüroodest Doomino Arhitektid):

Gümnaasiumisse astumine

Täida vastuvõtutaotlus siin.

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal:
Matemaatika-ettevõtlus
Kunst ja keeled

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass)

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib selleks korraldada tasemetestid.

10. klass

2019/2020 õ.a. 10. klassi on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.

Vastuvõtutestidele registreerimine toimub elektroonselt kooli kodulehel 1.-14. märts 2019. Registreerima peavad ka teste mittesooritavad õpilased. Vastuvõtutestid toimuvad reedel, 15. märtsil 2019 kell 10.00.

lma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. Vastuvõtutestideta kandideerivad õpilased esitavad klassitunnistuse õppejuhile hiljemalt 12.märtsiks.

Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse astuda soovijad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.

10. klassi vastuvõetud õpilaste isiklikud koodid avaldatakse hiljemalt 20. juunil kooli kodulehel.

Pingerea koostamisel arvestatakse lisaks testi tulemustele ka eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmist hinnet ning matemaatika-ettevõtlussuunale füüsika ja keemia ning kunst-keeled suunale ajaloo ja B-võõrkeele keskmist hinnet ning õpilase käitumisehinnet.

Testidele kaasa võtta:
isikut tõendav dokument
klassitunnistus
harilik pliiats
pastapliiats
joonestusvahendid
kalkulaator
vahetusjalanõud

10. klassi vastuvõtutestide teemad

Matemaatika
Algebralise avaldise lihtsustamine ja väärtuse arvutamine
Ruutvõrrandi ja lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine, tekstülesande lahendamine, protsentülesanded
Lineaar- ja ruutfunktsioon
Täisnurkne kolmnurk (Pythagorase teoreem)
Tasapinnaliste kujundite omadused ja pindalad
Ruumiliste kehade (püstprismad) pindalad ja ruumalad
Lihtsamad teisendused ja arvutused juurtega

Eesti keel
Kaashäälikuühendi õigekiri
Kokku- ja lahkukirjutamine
Sõnaliigid
Otsekõne kirjavahemärgid
Liht- ja liitlause kirjavahemärgid
Lisand ja täiend
Lauselühend
i ja j õigekiri
-gi/-ki liide
Suur ja väike algustäht
Võõrsõnad ja nende õigekiri (õpitud sõnavara piires)
Eesti keele käänded ja küsimused

Inglise keel
Määrav ja umbmäärane artikkel
Küsimuste moodustamine
Eessõnad
Ajavormid
Kaudne kõneviis
Asesõnad
Grammatika- ja lugemisülesanded

Testis hinnatakse
keelestruktuuride moodustamist ja kasutamist
õigekirja
tekstist arusaamist ja detailide mõistmist
sõnavara ulatust

Testide koostamisel on lähtutud riiklikus õppekavas välja toodud õpitulemustest.

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
Lapse sünnitunnistuse koopia
Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
Meditsiiniline kaart
Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
Kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega(väljastpoolt TÜG-i tulijad), kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel
põhikooli lõputunnistus 10. klassi astujatel

Õpilaspilet

Õpilaspileti tellib lapsevanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta).
Täiendav info telefonil 603 2009 või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee.