Akordion

Akordion on käeshoitav lestkeeltega pill, kus heli tekitavad häälestatud teraslehekesed, mis võnguvad, kui lõõtsad suruvad õhu nende vahelt läbi. Paremal pool lõõtsa on klaviatuur või nupuread meloodia mängimiseks, vasakul pool nupuread bassinootide ja -akordide mängimiseks. Akordionimängijat nimetatakse akordionistiks.

Veel 20. sajandi alguses oli akordion rahvapill, mida mängiti kohvikutes, tantsusaalides ja music hall'is. 1931. aastal avati akordionistide kool Saksamaal Trossingeni linnas. Koha valis Höhneri akordionitehas. Briti akordionistide kolledž avati 1936. aastal.

Tabasalu Muusikakool

Tabasalu Muusikakool on asutatud 1986. aastal. Käesoleval hetkel õpib meil pilliosakonnas 105 õpilast, kunstiosakonnas 20 õpilast, ettevalmistusklassis 20 õpilast.

Vastavalt Harku Vallavolikogu 25.02.2010 määrusele nr 5 on Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurus seotud alampalgaga, mis tähendab, et õppemaksu suurus alates 1. jaanuarist järgmine: pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis: 70.50 (15% alampalgast) kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis: 37.60 (8% alampalgast)