Eelkool

Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks ette valmistada, siis kutsume teie last osalema eelkoolis! Eelkooli tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Eelkool aitab:
- kohaneda kooli keskkonnaga 
- saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid 
- harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit 
- saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse 
- toetada lapse positiivset arengut 

Ootame eelkooli 6-7-aastaseid lapsi kogu Harku vallast ja mujaltki. 
Teemad on:
- emakeel ja kultuur 
- kirjutamine 
- arvutamine 
- käeline tegevus 
- uued teadmised loodusest. 
Eelkooli juhendajad on Piret Unt ja Elina Krautmann (Tabasalu Ühisgümnaasium) ja Eiliki Kumm (Muraste Kool).

Registreerimine

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee