Riigieksamiks ettevalmistav kursus

Riigieksamiteks valmistumise kursus on loodud toetama abituriente fokusseeritud ettevalmistuse kaudu võimalikult edukaks eksamite sooritamiseks. Tegemist on projektiga, mis pakub komplekskursust kõigis riigieksami ainetes ning mida toetavad Harku vald ja Tabasalu Ühisgümnaasium. 

Ettevalmistuskursustel osalemine annab: 
süvendatud ettevalmistuse riigieksamiteks; 
suurema enesekindluse; 
individuaalse arengu võimaluse; 
oma ala professionaalide toetuse ja tagasiside õpilase teadmistele. 

Miks osaleda ettevalmistuskursustel? 

Kursusi juhendavad oma ala parimad spetsialistid, kes on aastaid õpilasi edukalt eksamiteks ette valmistanud ja kes on kõrgelt hinnatud pedagoogid.

Õppetöös keskendutakse spetsiaalselt vastava aine eksamiks ettevalmistamisele. 

Soodne hind kogu kursusele, kuna osaliselt kompenseeritakse kulud Harku valla poolt.  Kursus toimub kahes aines, eesti keel ja matemaatika (kitsas või lai matemaatika).