Kabe

Kabe on üks antiik-aja mänge, mida mängiti juba vanas egiptuses. Tänapäeva kabe on 18. sajandi algusest Prantsusmaalt pärit lauamäng. Mängu eesmärk on lüüa ära kõik vastase kabendid või muuta nad liikumisvõimetuks.

Kabet mängitakse ruudulisel mängulaual, käike teevad osapooled vaheldumisi. Kabendid paiknevad mustadel ruutudel ning liiguvad mööda neid diagonaalis. Tavalised kabendid käivad kas ühe ruudu diagonaalis edasi või, kui käigul olija kabendi ees on vastase nupp, mille taga on tühi väli, lüüakse vastase nupp, astudes sellest üle ja eemaldades vastase nupu laualt. Erinevalt tavalisest liikumisest võib kabend löömise käigus liikuda ka tagasi.

Alast Tabasalus

Huviring on mõeldud lastele ja noortele vanuses alates 5. eluaastast. 

Ringis tutvustatakse kabemängu - nii 64-ruudulist kui ka 100-ruudulist kabet, tutvutakse kabemängu ajalooga ja kabe levikuga. Antakse algteadmisi, mängitakse omavahel ja õpitakse kabeteooriat. Korraldatakse omavahelisi võistlusi. Koostöös Lasnamäe ja Nõmme Kabeklubiga korraldatakse kabevõistlusi. 

Parematel mängijatel on võimalus osa võtta Eesti noorte meistrivõistlustest, mis toimuvad neljas vanuseklassis. 

Kabemängu oskus ringi astumisel ei ole oluline. Kabe on lihtsate ja kergesti omandatavate reeglitega, kuid huvitav ja raske mäng. 

Treener Tarmo Tulva on tulnud kolmekordseks eesti võistkondlikuks meistriks rahvusvahelises kabes ning individuaalselt eesti meistriks inglise kabes. Omab EOK poolt väljastatud kabetreener III kutsestandardile vastavat treeneri litsentsi. Edukamaks õpilaseks on poeg Andreas Tulva, kes on tulnud mitmekordseks Eesti meistriks nii rahvusvahelises kui ka vene kabes.

Registreerimine

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee