Keraamikaring

Keraamika on loominguline tegevus, kus igaüks saab luua midagi originaalset ja vabastada enda kunstilise poole. Keraamikaringi raames on osalejatel võimalus asjatundlikul juhendamisel valmistada endale meelepäraseid esemeid tunni teemade lõikes. Gruppidesse ootame eelmiste aastate õpilasi, kellel on algteadmised keraamikast olemas. 

Keraamikaringi juhendaja on Gerli Neppi, kes on keraamikaalased teadmised omandanud Kunstikoolis, millele

on järgnenud mitmed täiendkoolitused. Pärast õpetajakutse omandamist soovib ta jagada oma teadmisi ja kogemusi ka teiste keraamika huvilistega.

Registreerimine

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee