Klarnet

Klarnet on puupuhkpill mida valmistatakse suures osas harilikult mustast eebenipuust. On ka eboniidist tehtud pille kuid need jäävad kõla poolest puupillidele alla. Silindriline toru algab peenema nokataolise huulikuga, millesse puhudes, selle ava ette kinnitatud pilliroost ühekordne lest hakkab võnkuma ja tekitab õhujoas heli.

Klarnet pärineb varastest ühe keelega puhkpillidest ja sarvepillidest, mida kasutati keskajal.

Tänapäeva klarneti otsene eellane on barokkmuusikas kasutatud plokkflööti meenutav chalumeau. Sellel oli ühe keelega huulik ja silindriline ava. Registrivõti puudus, mistõttu pilli ulatus oli piiratud poolteise oktaviga. Sellel oli 8 auku sõrmede jaoks pluss kaks sõrmist kahe kõrgeima noodi jaoks. Erinevalt tänapäevast asetati keel vastu ülahuult.

18. sajandil ehitati üks sõrmistest ümber registrivõtmeks. Niimoodi valmiski esimene klarnet. Selle leiutamise au omistatakse tavaliselt saksa pillimeistrile Johann Christoph Dennerile, kuigi mõned peavad leiutajaks tema poega Jakob Dennerit. See muusikariist mängis eriti hästi keskmise kõrgusega helisid, andes valju ja terava heli, nii et talle anti nimeks clarinetto, mis itaalia keeles tähendab väikest trompetit. 

Tänapäeval kasutatakse klarneteid sümfooniaorkestrites, puhpilliorkestrites, erinevates kammeransamblikoosseisudes ja soolopillina. Klarneti kohta võib öelda, et ta on nagu kameeleon. Klarnet võib mängida nii vaikselt, et teda peaaegu ei kuulegi ja samas olla väga vali ja kriiskav. Tekitada loomahääli või õudust tekitavaid kriginaid. Klarnetiga saab lisaks klassikalisele muusikale ka mängida ka jazzi ja popmuusikat.

Tabasalu Muusikakoolis  on klarnetit õpetatud aastast 2012. 2019.a. kevadel lõpetasid esimesed kaks õpilast muusikakooli klarnetierialal. Lisaks soololugude õppimisele said õpilased kaasa lüüa klarnetiansamblis. Mängiti nii duette, triosid kui ka kvartette. Esineti põhiliselt kooli siseselt kontsertidel aga ka väljaspool: traditsioonilised kevadkontserdid Vanalinna Muusikamajas, Tallinnas ja Vääna Mõisakoolis, lasteaia kontserdid ning traditsioonilised jõulukontserdid. Agaramad on ennast pannud proovile ka piirkondlikel ja vabariiklikel konkurssidel, kus viimastel aastatel on iga kord mõni diplom või laureaaditiitel saadud.