Lauluklass

Laulmine on tõenäoliselt üks kõige vanemaid muusikalisi väljendusviise. 

Kuigi laulmine ei nõua erinevalt näiteks klaverist, viiulist või oboest otseselt ühegi instrumendi olemasolu, peab laulja oskuslikult instrumendina kasutama ja hoidma oma enda keha. Täpselt nagu pillimehed hooldavad oma pille, peavad lauljad teadma, kuidas töökorras hoida oma “varustust” - nina-kõrva-kurgu vahelisi kanaleid, häälepaelu, mitmeid lihaseid ja veel palju muud.

Laulmise puhul võib tõmmata paralleele spordiga - suur osa laulmise juures on puhas lihastreening, küll aga on tugevdatavad lihased meile enamjaolt nähtamatud ja küllaltki raskesti tajutavad.

Kõige kaitsetumad on lauljad külmetushaiguste ja puuduliku tehnikaga hääle koormamise ees, mis võivad laulja aparatuurile täiesti laastavalt mõjuda. Seetõttu nõuab lauljaks treenimine, nagu ka iga teinegi eriala, üldjuhul aastate pikkust tööd ja treeningut.

Vokaalmuusikat erineb väga erinevates žanrites, kuid olenemata muusikastiilist toimivad lauljate hääleaparaadid küllaltki ühesuguselt. Meie žanrilist suundumust Tabasalu muusikakooli lauluklassis võib nimetada rütmimuusikaks, mis koondab enda alla kõik Afroameerika muusikast arenenud stiilid, sh pop-, rokk-, džäss-, aga ka estraadi-, maailmamuusika jne.

Laulutundides pöörame tähelepanu vokaaltehnika arendamisele, räägime pisut anatoomiast, et mõista, kuidas meie keha laulmise ajal töötab. Harjutame fraaside moodustamist, intonatsiooni ning artikulatsiooni koordineerimist, kohendame ja täiustame hingamistehnikat. Vähem tähtsam ei ole repertuaari õppimine. Püüame leida igale lauljale tema jaoks sobiliku repertuuari, mis toetaks tema vokaaltehnilist arengut, kuid pakuks samal ajal nii lauljale endale kui kuulajale muusikalist naudingut ja rõõmu.

Tabasalu muusikakooli lauluklass on olnud esindatud muuhulgas näiteks Rahvusvahelisel Noorte Rütmimuusikafestivalil Visioon, traditsiooniliselt esinetakse iga-aastaselt Tabasalu jõululaadal, koostööd on tehtud nii noortekeskuse bändi, muusikakooli saksofonikvarteti kui ka plokkflöödiansambliga.