Laulustuudio

Koos sõpradega laulda on vahva! Seda teab igaüks, kellel selline kogemus olemas. Tabasalu Muusikakooli lastekooris laulavad üheskoos muusikakooli kõikide klasside pilliõppe õpilased. Koorilaul instrumendiõppe kõrvalt annab neile täiendava võimaluse koos musitseerida. Tegelemine vokaalmuusikaga on suureks toeks solfedžo õppimisele, samuti on see positiivse mõjuga musitseerimisele erialapillil. Instrumendiõpetajad on märganud, et meloodiate laulmine häälega mõjutab ka laulvamat ja musikaalsemat väljendust instrumendil. Koori koosseisu kuuluvad 8-15 aastased poisid ja tüdrukud. Lauljate üsna suur vanusevahe tingib repertuaari mitnmekesisuse ja seadete eripära. Koor esineb kõigil muusikakooli ülekoolilistel kontsertidel ning sündmustel. Palju tehakse koostööd pilliõpetajatega, kelle õpilased soleerivad sageli koorilauluseadetes. Tihti on seadetesse kaasatud terved ansamblid (plokkflöödid, jne.)

Traditsiooniks on kujunenud ühised kontserdid Tabasalu Kammerkooriga, kus laulavad paljude lastekoori lauljate vanemad. Kontserte antakse Harku vallas ja ka kaugemal.

Koori tegemiste tipphetk on suvine laulu- ja loovuslaager Läänemaal. Ka laager lõpeb meeleoluka kontserdiga.