Matkaring

Matkaringis matkame ja selle käigus saame palju asju selgeks: koti pakkimine, sõlmed, riietumine ja toitumine matkal, orienteerumine. Omandame lihtsamad köite abil ronimise võtted. Eesmärk on saavutada tase, kus tunneme ennast looduses iga ilmaga hästi ja turvaliselt, oskame ületada abivahenditega takistusi ja planeerida retke.

Täpsem teave juhendajalt tel 5695 7822.

Õppusmatkad on enamasti kord kuus.  Juhendaja Eddi Tomband on matkaringe ja matku korraldanud alates 1985. aastast, millal sai ülikoolist matkaringi juhendaja lisaeriala. Esindanud Eestit matkatehnika võistlustel. Igal talvel korraldab nädalase suusamatka Skandinaavias.

Registreerimine

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee