Muinasjututeater

Muinasjututeater on projektiteater, mis täidab algkooli ja põhikooliõpilaste väärtuskasvatuse ja koostööoskusi arendavat eesmärki, milles osalevad Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased.

Iganädalaste huviringide tegevus on suunatud olmasolevale õpilaskontingendile sobiva stsenaariumi loomisele ja selle lavastamisele ning etendamisele.

Muinasjututeater on õpetajate ja õpilaste ühistöö, mille eesmärgiks on O. Wilde ́i muinasjuttudel põhineva etenduse loomine ja selle läbi väärtus ja tundekasvatuse toetamine koolis ning eri klasside õpilaste ühistegevuse arendamine. Esinemisjulguse ja -oskuste arendamine.

Muinasjututeatri ringi vedajaks on kooli algõpetuse õppetooli juht Reet Onton. Registreerimine: Reet.onton@tyg.edu.ee