Laste spordiring

Spordiring on pallimänge ja laste üldkehalist võimekust arendav huviring. Seal õpitakse läbi mänguliste tegevuste sotsialiseeruma uute kaaslastega ja austama ning kinnipidama kõigile kehtestatud viisakus- ja mängureeglitest. Selleks sobivad suurepäraselt lihtsustatud reeglitega palli- ja liikumismängud ning meeskondlikud teatevõistlused. Lapsed omandavad täiustunud oskused nii hüppe- kui ka jooksuharjutustes ning seeläbi paraneb nende koordinatsioon. Pallimängud - rahvastepall ja "jahimees" - võimaldavad omandada õige palliviske ja püüdmise tehnika, sealjuures säilitades mängule omast põnevust ja lõbusust. Laste kiirust ja plahvatuslikkust arendatakse erinevate reaktsiooniharjutuste kui ka lühikeste kiirjooksudega.

Alast Tabasalus

Talvel on treeningud sisetingimustes Tabasalu Spordikompleksi pallisaalis ja sulgpallisaalis. Harkujärvel toimuvad tunnid Harkujärve Spordihoones. Treeningutel kasutatakse palju mängulisi elemente, tähelepanu pööratakse laste füüsilisele arengule ja heale enesetundele. Treeningute sissejuhatav osa koosneb soojendusjooksudest, võimlemis- ja jooksuharjutustest, hüpetest ja erineva pikkusega kiirjooksudest. Sügis- kevadisel perioodil toimuvad Tabasalus treeningud õuealal ja staadionil.

Treeningud on mõeldud 1.-5. klassi lastele.

Juhendaja Dastin Song on nooruslik ja positiivne inimene, kes saavutab õpilastega kergesti kontakti. Ta on töötanud Tabasalu Ühisgümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana viimased viis aastat, olles õpetanud lapsi kõigis kooliastmetes.

Registreerimine

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee