Tenor

Tenor on kõrgeim meeshääl, ulatudes väikese oktaavi c-st 1. oktaavi a-ni.

Claudio Monteverdi ooper "Orpheus" (1607) pani aluse meespeaosade esitamisele tenorite poolt. Prantsuse suure ooperi ja saksa romantilise ooperi paralleelse arenguga 19. sajandil tekkis vajadus võimsate tenorite järele. Rossini, Bellini ja Donizetti tenoripartiid olid mõeldud laulmiseks kerge "peahäälega", mitte aga täishäälega, nagu oleme praegu harjunud. Esimestena laulsid kõrgeid noote täis- ehk rinnahäälel prantslane Duprez ja itaallane Rubini.

Ainult prantsuse ooperis oli moes kergem ja voolavam tenorihääl.

Tabasalu Muusikakool

Tabasalu Muusikakool on asutatud 1986. aastal. Käesoleval hetkel õpib meil pilliosakonnas 105 õpilast, kunstiosakonnas 20 õpilast, ettevalmistusklassis 20 õpilast.

Vastavalt Harku Vallavolikogu 25.02.2010 määrusele nr 5 on Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurus seotud alampalgaga, mis tähendab, et õppemaksu suurus alates 1. jaanuarist järgmine: pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis: 70.50 (15% alampalgast) kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis: 37.60 (8% alampalgast)