Torupill

Torupill on puupuhkpillide hulka kuuluv muusikainstrument.

Torupilli liike on enam kui tosinajagu. Kõigil neil on erinev ehitus, heli ja ajalugu. Kuigi torupillide päritolu ei ole päris kindel, on päritolupiirkonnaks peetud Iraani ja Indiat.

Millal torupill Eesti aladele jõudis, ei ole täpselt teada, varaseimad teated torupillimängust Eesti linnades ulatuvad 15.–16. sajandisse.

Tabasalu Muusikakool

Tabasalu Muusikakool on asutatud 1986. aastal. Käesoleval hetkel õpib meil pilliosakonnas 105 õpilast, kunstiosakonnas 20 õpilast, ettevalmistusklassis 20 õpilast.

Vastavalt Harku Vallavolikogu 25.02.2010 määrusele nr 5 on Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurus seotud alampalgaga, mis tähendab, et õppemaksu suurus alates 1. jaanuarist järgmine: pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis: 70.50 (15% alampalgast) kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis: 37.60 (8% alampalgast)