Väikekannel

Väikekannel või ka pisikannel on väike 5–14 keelega kannel. Viiekeelne kannel on olnud Karjalas ja Soomes, kuue- või seitsmekeelne Baltikumis ja Loode-Venemaal.

Keeled on tavaliselt häälestatud diatooniliselt. Väikekandleid on võimalik häälestada erinevatesse helistikesse.

Kannel on kahtlemata kõige vanem keelpill Eestis. Selle vanuseks arvatakse olevat paar tuhat aastat. Kannel on väga tihedalt seotud läänemeresoome, balti ja Loode-Venemaa rahvakultuuriga. Väikekannel õõnestati peamiselt ühest puust (harilikult kuusest, harvemini männist, pärnast, kasest), kaeti õhukese kõlalauaga. Väikekannel on trapetsikujuline ja 6–7 keelega diatooniline muusikainstrument. Keeled valmistati varasemal ajal hobusesabajajõhvidest või lambasooltest, hiljem ka metallist. Väikekandle muud nimetused on ka kannel ja kannõl.

Kandlering Elin Ots: elin.ots@tyg.edu.ee

Tabasalu Muusikakool

Tabasalu Muusikakool on asutatud 1986. aastal. Käesoleval hetkel õpib meil pilliosakonnas 105 õpilast, kunstiosakonnas 20 õpilast, ettevalmistusklassis 20 õpilast.

Vastavalt Harku Vallavolikogu 25.02.2010 määrusele nr 5 on Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurus seotud alampalgaga, mis tähendab, et õppemaksu suurus alates 1. jaanuarist järgmine: pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis: 70.50 (15% alampalgast) kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis: 37.60 (8% alampalgast)