Kooliastmed

Tabasalu Ühisgümnaasiumi kooliastmed

Tabasalu hariduslinnakus tegutsevad kõik neli peamist kooliastet, millest igaühel on oma selgelt eristuv spetsiifika. Tabasalu I. kooliaste (1-4. klass), II. kooliaste (5-6. klass), progümnaasium (7-9. klass) ja gümnaasium.

Tabasalu I. ja II. kooliaste on nn põhikool, mis on üks kuuest põhikoolist Harku vallas ning on pikki aastaid säranud valla kõige tugevamate tulemustega erinevatel õpioskuste võistlustel ja on sarnaselt teiste valla põhikoolidega kõrge õpilaste rahuloluga.

Progümnaasiumi ja gümnaasiumi astme teeb eriliseks asjaolu, et tegu on Harku valla ainsaks progümnaasiumi ja gümnaasiumiga, kuhu koonduvad ka teiste valla koolide õpilased.