Näitajad

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpitulemused

Tabasalu kooli visioon on olla Eesti parim kogukonnakool nii õpitulemuste kui ka koolirõõmu poolest. Koolis on eranditult kõik tegevused selleks, et toetada õpilase isiklikku arengut. Ennekõike on selleks õppimise oskus ning uudishimu ja tahte loomine uute teadmiste omandamiseks.

Me soovime, et meie kooli lõpetajad saaksid ise valida oma unistuste elutee (kutse/karjäär) ning läbi koolis omandatud oskuste ning kaasnevate tulemuste on õpilase jaoks kõik soovitud uksed, kust tekib soov siseneda, pärani lahti.
Gümnaasiumi näitajad


Progümnaasiumi näitajad

Algkooli näitajad